هاست ویژه فروشگاهی

7 روز تست و بازگشت هزینه بدون قید و شرط (در طرح ویژه با خرید سرویس یک ساله هاست از ایران نت یک وب سایت تخصصی و یک پنل ارسال پیامک انبوه به صورت رایگان از ما دریافت خواهید کرد)

store hosting 5 basic

200,000 تومان
ماهانه


5 گیگ فضا

میزبان یک سایت

400 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 5 pro

230,000 تومان
ماهانه


5 گیگ فضا

میزبان یک سایت

800 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

store hosting 5 advanced

260,000 تومان
ماهانه


5 گیگ فضا

میزبان یک سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

store hosting 5 premium

290,000 تومان
ماهانه


5 گیگ فضا

میزبان دو سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

20% تخفیف خرید سالانه

store hosting 10 basic

290,000 تومان
ماهانه


10 گیگ فضا

میزبان یک سایت

600 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 10 pro

330,000 تومان
ماهانه


10 گیگ فضا

میزبان یک سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 10 advanced

390,000 تومان
ماهانه


10 گیگ فضا

میزبان سه سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 10 premium

450,000 تومان
ماهانه


10 گیگ فضا

میزبان چهار سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

store hosting 20 basic

500,000 تومان
ماهانه


20 گیگ فضا

میزبان دو سایت

800 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 20 pro

550,000 تومان
ماهانه


20 گیگ فضا

میزبان سه سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 20 advanced

650,000 تومان
ماهانه


20 گیگ فضا

میزبان سه سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 20 premium

750,000 تومان
ماهانه


20 گیگ فضا

میزبان چهار سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

store hosting 30 basic

700,000 تومان
ماهانه


30 گیگ فضا

میزبان دو سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 30 pro

750,000 تومان
ماهانه


30 گیگ فضا

میزبان سه سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 30 advanced

850,000 تومان
ماهانه


30 گیگ فضا

میزبان چهار سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 30 premium

900,000 تومان
ماهانه


30 گیگ فضا

میزبان پنج سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 40 basic

850,000 تومان
ماهانه


40 گیگ فضا

میزبان دو سایت

800 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 40 pro

900,000 تومان
ماهانه


40 گیگ فضا

میزبان سه سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 40 advanced

950,000 تومان
ماهانه


40 گیگ فضا

میزبان چهار سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 40 premium

999,000 تومان
ماهانه


40 گیگ فضا

میزبان پنج سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 50 basic

950,000 تومان
ماهانه


50 گیگ فضا

میزبان دو سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 50 pro

999,000 تومان
ماهانه


50 گیگ فضا

میزبان سه سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 50 advanced

1,050,000 تومان
ماهانه


50 گیگ فضا

میزبان چهار سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 50 premium

1,100,000 تومان
ماهانه


50 گیگ فضا

میزبان پنج سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

پلن سه (ویژه وردپرس)

250,000 تومان
ماهانه


5 گیگابایت فضا

هاست ویژه وردپرس

کنترول پنل Cpanel

میزبان یک سایت

ترافیک نامحدود

هارد دیسک MVME

دیتاسنتر آلمان


اطلاعات بیشتر

هاست ویژه وردپرس پلن چهار

2,500,000 تومان
شش ماهه


10 گیگابایت فضا

هاست ویژه وردپرس

کنترول پنل Cpanel

میزبان یک سایت

ترافیک نامحدود

هارد دیسک MVME

دیتاسنتر آلمان


اطلاعات بیشتر