هاست ویژه فروشگاهی

7 روز تست و بازگشت هزینه بدون قید و شرط (در طرح ویژه با خرید سرویس یک ساله هاست از ایران نت یک وب سایت تخصصی و یک پنل ارسال پیامک انبوه به صورت رایگان از ما دریافت خواهید کرد)

store hosting 5 basic


5 گیگ فضا

میزبان یک سایت

400 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 5 pro


5 گیگ فضا

میزبان یک سایت

800 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

store hosting 5 advanced


5 گیگ فضا

میزبان یک سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

store hosting 5 premium


5 گیگ فضا

میزبان دو سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

20% تخفیف خرید سالانه

store hosting 10 basic


10 گیگ فضا

میزبان یک سایت

600 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 10 pro


10 گیگ فضا

میزبان یک سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 10 advanced


10 گیگ فضا

میزبان سه سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 10 premium


10 گیگ فضا

میزبان چهار سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

store hosting 20 basic


20 گیگ فضا

میزبان دو سایت

800 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 20 pro


20 گیگ فضا

میزبان سه سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 20 advanced


20 گیگ فضا

میزبان سه سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 20 premium


20 گیگ فضا

میزبان چهار سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

store hosting 30 basic


30 گیگ فضا

میزبان دو سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 30 pro


30 گیگ فضا

میزبان سه سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 30 advanced


30 گیگ فضا

میزبان چهار سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 30 premium


30 گیگ فضا

میزبان پنج سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 40 basic


40 گیگ فضا

میزبان دو سایت

800 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 40 pro


40 گیگ فضا

میزبان سه سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 40 advanced


40 گیگ فضا

میزبان چهار سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 40 premium


40 گیگ فضا

میزبان پنج سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 50 basic


50 گیگ فضا

میزبان دو سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 50 pro


50 گیگ فضا

میزبان سه سایت

2000 گیگ ترافیک ماهانه

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 50 advanced


50 گیگ فضا

میزبان چهار سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

store hosting 50 premium


50 گیگ فضا

میزبان پنج سایت

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

vip 10 hispeed 28 موجود است


10 گیگابایت فضا

هاست ویژه ایران نت

کنترول پنل Cpanel

میزبان یک سایت

ترافیک نامحدود

هارد دیسک MVME

خرید یک ساله دوماه تخفیف

دیتاسنتر اروپا

پلن سه (ویژه وردپرس) 11 موجود است


5 گیگابایت فضا

هاست ویژه وردپرس

کنترول پنل Cpanel

میزبان یک سایت

ترافیک نامحدود

هارد دیسک MVME

دیتاسنتر آلمان


اطلاعات بیشتر

هاست ویژه وردپرس پلن چهار 9 موجود است


10 گیگابایت فضا

هاست ویژه وردپرس

کنترول پنل Cpanel

میزبان یک سایت

ترافیک نامحدود

هارد دیسک MVME

دیتاسنتر آلمان


اطلاعات بیشتر