خدمات مرتبط به رشد کسب و کار در دنیای آنلاین

در مسیر موفقیت با ایران نت هم قدم شوید...

آنالیز عملکرد کسب کار

پر سرعت ترین هاست مخصوص وردپرس در ایران را از ایران نت دریافت کنید


تحلیل و برسی عملکرد و بازخورد


مشاهده رفتار مشتری و بازخورد عملکرد کمپین ها توسط ابزارهای روز دنیا

لطفا قبل از سفارش این پکج با تیم مشاوره ما هماهنگی های لازم رو انجام دهید.

اجرا و مدیریت کمپین

پر سرعت ترین هاست مخصوص وردپرس در ایران را از ایران نت دریافت کنید


استراتژی و مدیریت کمپین


مشاوره و راه اندازی انواع کمپین های تبلیغاتی به همراه گزارش عملکرد

لطفا قبل از سفارش این پکج با تیم مشاوره ما هماهنگی های لازم رو انجام دهید.

ایمیل مارکتینگ

پر سرعت ترین هاست مخصوص وردپرس در ایران را از ایران نت دریافت کنید


بازاریابی با ایمیل


رشد کسب کار با فرایند مثبت ایمیل مارکتینگ.

مبلغ 10 میلیون معادل شارژ اولیه می باشد . هزینه اتصالات و نصب راه اندازی 2 میلیون می باشد.
لطفا قبل از سفارش این پکج با تیم مشاوره ما هماهنگی های لازم رو انجام دهید.

اس ام اس مارکتینگ

پر سرعت ترین هاست مخصوص وردپرس در ایران را از ایران نت دریافت کنید


بازاریابی با SMS


رشد کسب کار با فرایند مثبت اس ام اس مارکتینگ.

مبلغ 5 میلیون معادل شارژ اولیه می باشد . هزینه اتصالات و نصب راه اندازی 1 میلیون می باشد.
لطفا قبل از سفارش این پکج با تیم مشاوره ما هماهنگی های لازم رو انجام دهید.