هاست دانلود پر سرعت مناسب وردپرس

تضمین کیفیت و پایداری به همراه ضمانت بازگشت وجه هفت روزه بی قید و شرط

هاست دانلود 5 گیگ

20,000 تومان
ماهانه


5 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 10 گیگ

27,000 تومان
ماهانه


10 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

20% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 20 گیگ

47,000 تومان
ماهانه


20 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

20% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 30 گیگ

72,000 تومان
ماهانه


30 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

20% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 40 گیگ

90,000 تومان
ماهانه


40 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 50 گیگ

110,000 تومان
ماهانه


50 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 60 گیگ

135,000 تومان
ماهانه


60 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 70 گیگ

160,000 تومان
ماهانه


70 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 80 گیگ

180,000 تومان
ماهانه


80 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

15% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 90 گیگ

195,000 تومان
ماهانه


90 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 100 گیگ

225,000 تومان
ماهانه


100 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 200 گیگ

325,000 تومان
ماهانه


200 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

5% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 300 گیگ

425,000 تومان
ماهانه


300 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 400 گیگ

550,000 تومان
ماهانه


400 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 500 گیگ

680,000 تومان
ماهانه


500 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 600 گیگ

900,000 تومان
ماهانه


600 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 700 گیگ

999,000 تومان
ماهانه


700 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 800 گیگ

1,100,000 تومان
ماهانه


800 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 900 گیگ

1,200,000 تومان
ماهانه


900 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه

هاست دانلود 1000 گیگ

1,300,000 تومان
ماهانه


1000 گیگ فضا

میزبان یک دامنه

ترافیک نامحدود

کنترول پنل Cpanel

دیتاسنتر آلمان

10% تخفیف خرید سالانه